Yes

No

- Terms and Conditions

1. Serviciul

VreiSoft oferă software / aplicații și servicii pentru restaurante și alte întreprinderi din industria alimentară și a băuturilor.
Sunteți de acord că nu toate serviciile pot fi garantate pentru a efectua serviciul acceptabil din toate locațiile din cauza limitariilor de comunicații pe internet sau de performanță hardware.

2. Perioada de oferire a serviciului

Serviciul este oferit trebuie plătit. Serviciul platit este oferit pe o bază lunara, începând de la data cand VreiSoft activează serviciul și în mod automat se reînnoiește lunar. Puteți anula serviciul în orice moment prin dezinstalarea aplicației.

3. Cauze incetare contract

Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment, în cazul în care cealaltă parte încalcă orice prevedere a prezentului acord si nu remediaza încălcarea în termen de 30 zile de la primirea notificării scrise de o astfel de încălcare.

VreiSoft poate denunța prezentul acord și / sau suspenda furnizarea serviciului imediat pentru: utilizarea ilegală, frauduloasă, excesivă sau necorespunzătoare a serviciului: dacă orice factura care nu a fost contestata în mod rezonabil rămâne neplătită sau neplatita partial la scadență;

VreiSoft nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau orice terta parte daca ar trebui să ne exercităm dreptul nostru de a întrerupe serviciul, în tot sau în parte, sau denunța prezentul acord în conformitate cu această secțiune.

4. Utilizarea de servicii

a) Responsabilitatea pentru informațiile din cont În legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciului, vi se va cere să se furnizeze o adresă de e-mail și, eventual, o parolă în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciului și site-ului. Sunteți în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și informațiilor de cont, și toate codurile de identificare și de securitate care controlează accesul la serviciusi site. Sunteți responsabil pentru toate utilizările serviciului în asociere cu contul dvs.,fie el autorizat de dvs sau nu.

b) Responsabilitatea pentru comunicații și conținut Sunteți singurul proprietar al conținutului și singurul responsabil pentru conținutul tuturor comunicatiilor utilizând contul dvs. Trebuiesc respectate toate legile în timp ce utilizați serviciul; nu trebuie să transmită orice fel de comunicare care încalcă orice lege, ordin sau regulament judecătoreasc; Nu trebuie să încalce nici un drept terț, în utilizarea serviciului; și nu trebuie să folosească serviciul în orice mod care dauneaza, interfereaza cu, sau intrerupe sistemul VreiSoft sau alți utilizatori. Putem suspenda orice astfel de comunicări. Ati înțeles și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciului, precum și orice conținut este exclusiv pe propriul risc.

c) Acordul de primirea e-mail-urilor Sunteți de acord să primiți comunicări e-mail periodic cu privire la serviciile și facturile, inclusiv, fara limitare, avize de actualizări de servicii, operațiuni de plată, metode de plată, rapoarte și alte corespondențe necesare pentru administrarea serviciului. VreiSoft nu oferă facturile pe hârtie, chitanțe de plată sau instrucțiuni; Gestionarea serviciul se face prin intermediul site-ului VreiMeniu, și ne așteptăm să comunicam prin intermediul e-mail si a site-ului VreiMeniu

d) Locații autorizate și utilizatori Trebuie să achiziționați o licență separată pentru fiecare locație fizică la care doriți să utilizați platforma VreiMeniu (fiecare, = "Locație autorizata").

e) Revânzare și transfer Vi se interzice în mod expres revanzarea sau transferul serviciului și / sau software-ului pentru orice altă persoană pentru orice scop, fără permisiunea expresă scrisă de la VreiSoft în avans.

f) Ilegalitati și interzicerea utilizarii Sunteți de acord să utilizați Serviciul numai in scopuri legale. Este interzisă în mod expres folosirea serviciului pentru a transmite sau primi orice comunicare sau material de orice fel, atunci când în din punctul de vedere VreiSoft transmiterea, primirea, sau deținerea de astfel de comunicare sau material ar constitui, sau incurajeaza un comportament care ar constitui un delict penal, da naștere la raspundere civila sau încalcă legile în vigoare. Este interzisă în mod expres folosirea serviciului pentru orice scop abuziv sau fraudulos, inclusiv folosirea serviciului într-un mod care interfereaza cu capacitatea noastra de a oferi serviciul pentru tine sau alți clienți sau evită obligația de a plăti pentru serviciile de comunicații. VreiSoft, la propria sa discreție, poate rezilia serviciul, fără o notificare prealabilă în cazul în care consideră că ați încălcat restricțiile menționate mai sus, sau dacă acționează într-un mod care pune in pericol, obscen, de hartuire, sau abuziv personalului VreiSoft. Sunteți răspunzător pentru orice utilizare a serviciului de catre orice persoana, folosind serviciul furnizat și sunteti de acord să despăgubiți și să exonerați VreiSoft împotriva orice răspundere pentru orice astfel de utilizare. Dacă VreiSoft, la discreția sa, consideră că ați încălcat restricțiile menționate mai sus, VreiSoft poate înainta informațiile personale de identificare autorităților competente pentru cercetarea și urmărirea penală și sunteți de acord prin prezenta cu această transmitere.

g) Utilizări comerciale neautorizate Acest serviciu este destinat pentru beneficiul direct al tau, al companiei sau organizației afiliate. Sunteți de acord că nu veti pune serviciul la dispoziția altor persoane neafiliate, indifferent dacă veți genera sau nu venituri din această practică.

5. Furtul de serviciu

Sunteți de acord să informezati imediat dacă VreiSoft ia la cunoștință în orice moment, că serviciul dvs. este furat sau fraudulos folosit, sau accesul la, codurile de identificare sau la codurile de securitate a fost compromise. Tu va trebui să furnizezi o descriere detaliată a circumstanțelor furtului sau utilizarea frauduloase a serviciului și de furnizare a orice document suplimentar, inclusiv dar nu limitat la rapoartele poliției, rapoarte de investigație, sau documente judiciare sau orice alte informații solicitate în mod rezonabil de VreiSoft. Imposibilitatea de a face acest lucru în timp util poate duce la încetarea activității și costuri suplimentare.

6. Drepturi de autor, marca, și utilizărea neautorizata

Serviciul și orice software folosit pentru a furniza serviciile VreiMeniu, și toate serviciile, informațiile, documentele și materialele de pe site-ul VreiSoft si VreiMeniu sunt protejate prin dreptul de autor, marca sau alte legi de proprietate intelectuală. Toate site-urile, numele de companii, mărci de servicii, mărci comerciale, denumirile comerciale, logo-uri, și numele de domenii (denumite colectiv "Mărci") ale VreiSoft sunt și rămân proprietatea exclusivă a VreiSoft și nimic din prezentul acord nu vă acordă dreptul sau licența de folosi astfel de mărci.

7. Configurarea și instalare

VreiSoft nu este responsabil pentru configurarea sau setarea software-ul VreiMeniu digital. Dacă sunteți un administrator, la prima conectare ca administrator, veti avea drepturi de administrator care vă va permite să configurați software-ul VreiMeniu conform propriilor specificații.

Utilizatorii autorizați au drepturi limitate în comparație cu administratorul. Firma dvs. este responsabila pentru delimitarea Administrator față de drepturile utilizator autorizat. VreiSoft nu este responsabil pentru gestionarea controlului si acceslui la software-ul VreiMeniu.

VreiSoft va oferi instruire online generală și conținutul online de instalat și support zilnic pentru funcționarea software-ului VreiMeniu Digital. Dacă aveți întrebări suplimentare privind configurația și instalarea, va rugam sa contactati VreiSoft.

8. Cheltuieli și plăți

Toate serviciile vor fi facturate în conformitate cu tarifele și condițiile stabilite Ca abonat, puteți anula abonamentul în orice moment înainte de sfârșitul ciclului de facturare

9. Neplata

S-ar putea, cu sau fără notificare suspenda, restricționa, sau anula serviciului și acest acord, dacă nu se fac plăți pentru facturile curente sau anterioare de la data impusă.

10. Prețul și modificări de preț

Prețurile și tarifele aferente serviciului sunt postate pe site-ul VreiMeniu.
Putem schimba procesul și taxele pentru serviciu fără notificare.

Preturile noi vor avea efect asupra utilizatorilor existenți daca aleg sa dezinstaleze abonamentul existent și sa instaleze un nou Abonament. Prețul în vigoare la data respectiva vor fi suportate de un utilizator existent, care optează sa-si schimbe tipul de abonament.

11. Litigii de facturare

Trebuie să notifice VreiSoft în termen de șapte (7) zile de la primirea facturii de plată emisa de Vreisoft dacă contestă orice valoare sau astfel de dispute vor fi considerate invalide.

12. Anularea serviciului

Puteți anula serviciul în orice moment prin notificarea VreiSoft în conformitate cu procedurile agreeate în contract. Sunteți de acord că, dacă suntem în imposibilitatea de a incasa sumele datorate, am putea lua măsurile necesare pentru a colecta taxele datorate la noi pentru serviciul prestat și că veți fi responsabil pentru toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu activitatea de colectare, inclusiv taxele de colectare, cheltuielile de judecată și taxele legale.

13.Garanții

Intelegeti si acceptati faptul UTILIZAREA acestui serviciu este oferit "CA ATARE" ȘI "CUM ESTE DISPONIBIL". ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, VREISOFT, în numele lui și afiliații și FURNIZORII SĂI, in mod expres declina orice fel de garantii, exprese sau implicite, referitoare la serviciul, incluzând fără limitare ORICE GARANȚII IMPLICATE DE COMERCIALIZARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE.
NICI VREISOFT NICI afiliatii, FURNIZORII, directori, angajații, agenții, partenerii și licențiatorii nu garantează că SERVICIUL VA RESPECTA CERINTELE DVS SAU CA UTILIZAREA serviciului va fi la timp, sigur, neîntrerupt sau fără erori.
NICI VREISOFT si NICI LICENȚIATORII SAU FURNIZORII nu au nici o RASPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA acestui serviciu. NICI o recomandare SAU INFORMAȚIE, fie orala sau scrisa, obtinute de dumneavoastra de la noi NU VA CREA NICIO GARANȚIE EXPRESA prevăzute de prezentul acord. NOI nu autorizam pe oricine, inclusiv, DAR NU LIMITAT LA, VREISOFT angajații, agenții sau reprezentanții, pentru a face o NICIUN FEL DE GARANȚIE în numele nostru și nu trebuie să se bazeze pe orice astfel de declaratie.

14. Diverse

a)Forta majora VreiSoft nu va fi responsabil pentru orice întârziere, eșec în performanță, pierdere, sau deteriorarea din cauza: incendiu, explozie, pană de curent, cutremur, eruptii vulcanice, de inundații, elementele meteorologice, grevă, embargo, conflicte de muncă, civil sau autoritate militară , război acte sau omisiuni ale transportatorilor sau furnizori, acte de reglementare sau guvernamentale agențiilor, sau alte cauze în afara controlului nostru rezonabil.

b) Atribuirea Putem atribui toate sau o parte din drepturile și obligațiile noastre în temeiul prezentului acord, fără a vă notifica. Dacă vom face acest lucru, nu avem obligații suplimentare fata de dvs.. Nu puteti cesiona acest acord sau a serviciului fără acordul nostru scris prealabil.

c) Confidențialitate Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea anumitor informații despre dvs.

15. Modificări la prezentul acord

VreiSoft poate modifica prezentul acord din când în când. Orice modificare va fi postata la secțiunea Termenii de utilizare a site-ului VreiMeniu.

Vor fi luate în considerare observațiile partenerilor și orice astfel de modificări vor deveni obligatorii și în vigoare de la data cand modificările sunt postate pe site-ul VreiMeniu si transmise partenerolor nostri, cu excepția modificărilor aduse prețurilor si taxelor, atunci când ne vom respecta angajamentele noastre descrise mai sus.

Dacă veți continua sa fiti inscrisi, sa utilizati si sa plătiti pentru acest serviciu de la orice modificare a termenilor sau condițiilor, sunteți de acord cu modificările. Acordul postat inlocuieste toate acordurile anterioare